Најаве догађаја

НАЈАВЕ ДОГАЂАЈА

Овде можете пронаћи све информације везане за најважније семинаре из области инфраструктуре квалитета. На овај начин ћете бити у прилици да видите како можете да се пријавите за жељени семинар, као и да то учините на време.

12. мај 2015. године

Обука: тумачење захтева нове верзије стандaрда SRPS EN ISO 15189:2014

Институт за стандардизацију Србије први пут организује курс посвећен тумачењу захтева стандарда SRPS EN ISO 15189:2014 који се односе на квалитет и компетентност медицинских лабораторија.

Курс је намењен руководству акредитованих медицинских лабораторија (према SRPS EN ISO 15189:2008) и медицинских лабораторија, које уводе систем менаџмента квалитетом према стандарду SRPS EN ISO 15189:2014, или запосленима у лабораторији који су укључени у његову имплементацију, одржавање и стално побољшавање, представницима руководства за квалитет, руководиоцима лабораторија, као и интерним проверавачима.

Учесници ће имати прилику да, уз конкретне примере за испуњење најбитнијих захтева стандарда SRPS EN ISO 15189:2014 у форми групних вежби, практично примене стечено знање.

Предавачи су искусни експерти у области акредитације медицинских лабораторија и чланови Комисије за стандарде и сродне документе (KS Z212, Медицинска средства за дијагностику in vitro).

Накнада за учешће на курсу износи 12.350,00 динара и укључује: материјал за курс, стандард SRPS EN ISO 15189:2014 (sr), потврду о похађању и освежење за време паузе.

Рок за пријаву је 19. мај 2015. године.

За више информација посетите: http://www.iss.rs/rs

13. фебруар 2015. године

Обука у вези успостављања ЕТС система

Систем трговине емисионим јединицама ЕУ (ЕТС), познат и као тржиште угљеника ЕУ, успостављен Директивом 2003/87/EC, представља основу политике Европске уније у борби против климатских промена и кључни инструмент за смањење гасова са ефектом стаклене баште у сектору индустрије на исплатив начин. Као кандидат за чланство у ЕУ, Србија има обавезу усаглашавања са захтевима ЕУ ЕТС Директиве. С тим у вези, Министарство пољопривреде и заштите животне је укључено у „twinning“ пројекат „Успостављање система за мониторинг, извештавање и верификацију (MRV) неопходног за успешну имплементацију Система трговине емисионим јединицама ЕУ“, а до краја 2015. године предвиђено је и усвајање Закона о смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште и пратећих подзаконских аката.

Како би систем ЕТС могао да функционише, неопходно је успоставити поуздан и тачан систем мониторинга, извештавања и верификације гасова са ефектом стаклене баште. Ово подразумева да су оператери постројења обавезни да врше мониторинг и извештавање о емисијама, док трећа, независна страна (верификатор) верификује валидност и тачност достављеног извештаја. Верификатор проверава колико је мониторинг усаглашен са одобреним планом мониторинга, као и потпуност и поузданост података у годишњем извештају о емисијама.

Основни пропис ЕУ којим се утврђују критеријуми које верификатори морају да испуне за ту врсту делатности је Уредба Комисије (ЕУ) број 600/2012 од 21. јуна 2012. о верификацији извештаја о емисијама гасова са ефектом стаклене баште и извештаја о тонским километрима и о акредитацији верификатора у складу сa Директивом 2003/87/ЕЗ Европског парламента и Савета.

У циљу информисања, Министарство пољопривреде и заштите животне средине организује, 20. фебруара 2015. године, са почетком у 8:30 часова, у сали Протокол СИВ-а 3 (Омладинских бригада 1, Нови Београд), радионицу током које ће бити представљени захтеви Уредбе која је веома важна и за потенцијалне верификаторе. Циљ радионице је пружање информација о будућим улогама и обавезама како АТС-а тако и потенцијалних ЕТС верификатора.

Рок за пријаву је 19. фебруар 2015. године, а заинтересовани за учешће на радионици могу да се пријаве електронским путем на: dragana.radulovic@eko.minpolj.gov.rs

25. септембар 2014. године

Међународна конференција о испитивању оспособљености 2015

Обавештавамо вас да ће се пета Међународна конференција о испитивању оспособљености (International Proficiency Testing Conference 2015) одржати у периоду од (15.)16. до 18. септембра 2015. године у Темишвару, Румунија.

Током Конференције, чији мото гласи „Нема науке без мерења, квалитета без испитивања ни глобалног тржишта без стандарда”, полазници ће бити у могућности да учествују у дискусијама и размене искуства са представницима универзитета, инжењерима, ПТ провајдерима, руководиоцима лабораторија, као и да учествују у раду радних група и у обукама.

Конференцију организује CEPROCIM SA, Букурешт (Research, Consulting and Process Development in the binder field) и Удружење ПТ провајдера (Association of Proficiency Testing Providers, AFSIC) у сарадњи са “POLITEHNICA”-ом, Универзитет у Темишвару.

Током конференције ће бити обрађене следеће теме:

•    ПТ шеме
•    Референтни материјали и испитивање оспособљености
•    Валидација метода испитивања и испитивање оспособљености
•    Мерна несигурност и испитивање оспособљености
•    Интерна контрола квалитета и испитивање оспособљености
•    Метрологија, следивост и испитивање оспособљености
•    Акредитација и учешће у испитивању оспособљености
•    Развој метода испитивања у лабораторијама за испитивање

Први рок за пријаву је 30. јануар 2015. године до када је потребно и доставити апстракте радова који ће бити изложени током Конференције.

За више информација посетите http://www.pt-conf.org/index.php/default/

11. март 2014. године

Семинар о мерној несигурности

Друштво метролога 7. маја 2014. године организује Семинар о мерној несигурности који ће се одржати у Београду, на Грађевинском факултету, Булевар краља Александра 73.

Програмом је предвиђено да семинар траје од 10 часова до 16 часова и предвиђена су три дела. У првом делу су теоријска предавања о мерној несигурности, типовима и начинима рачунања. Други део је предвиђен за практични део - рачунање мерне несигурности на конкретном примеру. Завршни, трећи део је полагање тестова.

Сви полазници, који положе тестове, добиће Сертификат о завршеном семинару.

Цена семинара је 9.000,00 динара, а за чланове Друштва метролога цена је 8.100,00 динара.

Рок за пријаву учешћа на семинару је 15.04.2014. године.

Молимо све заинтересоване за учешће на семинару да попуњен формулар проследе Председнику или Секретару Друштва метролога на један од следећих мејлова: delcev@grf.bg.ac.rs или joksimov@sbb.rs.

За више информација посетите http://drustvometrologa.org/2014seminar.