Обавештења о ПТ активностима

15. април 2019. године

Обавештење о ПТ активностима

АТС обавештава акредитоване лабораторије за еталонирање да вам је на располагању ILC Program Czech Metrology Institute за 2019. годину.

Детаљен информације можете пронаћи на следећем линку:

 https://www.cmi.cz/ilc_program?language=en.

 

ОБАВЕШТЕЊА О ПТ АКТИВНОСТИМА

Листу доступних ПТ шема можете пронаћи у EPTIS database. На порталу http://www.eptis.bam.de осим претраживања доступних ПТ шема, можете наћи и информације о томе ко је све део EPTIS мреже, како можете своју ПТ шему уврстити у EPTIS мрежу, погледати EPTIS календар, као и поставити питање на eptis@bam.de.

Обавештавају се све акредитоване лабораторије за еталонирање и оне, које то намеравају да постану, да у складу са сопственим могућностима и плановима, могу осим EPTIS базе користити и списак потенцијалних ПТ провајдера са контакт адресама дат у документу у Прилогу, као и линк: http://www.proficiency.org/.

 

5. април 2017. године

ПТ програм у области испитивања радона

Обавештавају се акредитоване лабораторије и оне, које су у поступку акредитације, да им је на располагању програм ПТ активности финског акредитованог провајдера Института за заштиту животне средине - Proftest SYKE и финске агенције за радијацију и нуклеарну безбедност (Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK)) за испитивање радона у води за пиће. За ова мерења ће се користити течни сцинтилациони бројач или Радек технологија.

Додатне информације о овом ПТ програму можете пронаћи овде.

Рок за пријаву: 21. април 2017. године

3. април 2017. године

ПТ програм у области грађевинских производа

Обавештавају се све акредитоване лабораторије и оне, које су у поступку акредитације, да им је на располагању програм ПТ активности акредитованог провајдера UCLSB/SSLSB http://ptprovider.sslsb.org/ за 2017. годину. Програм можете погледати и на https://www.eptis.bam.de/eptis/WebSearch/view/292426, као и у календару https://www.eptis.bam.de/en/calendar.htm Ептис базе на адреси https://www.eptis.bam.de/en/documents/2017-uclsb-program.pdf .

Рок за пријаву за шему MC 07/2017:01.07.2017. године.

9. септембар 2015. године

ПТ програм у области физичко-хемијског испитивања воде

Пракса ЕА LC WG ILC (Радна група Комитета за лабораторије за међулабораторијска поређења Европске организације за акредитацију) је да користе постојеће ПТ програме у циљу процене упоредивости лабораторија међу чланицама ЕА.

AQS Baden-Württemberg ће спровести ПТ програм: Proficiency test 9/15 „Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) with suspended solids in surface water”.

Додатне информације о овом ПТ програму можете пронаћи овде.

За све потребне информације се можете обратити Данијели Антов Бозало на danijela.antov_bozalo@ats.rs

Рок за пријаву: 30. септембар 2015. године.

ПТ програм у области микробиолошких испитивања козметичких производа

Пракса ЕА LC WG ILC (Радна група Комитета за лабораторије за међулабораторијска поређења Европске организације за акредитацију) је да користе постојеће ПТ програме у циљу процене упоредивости лабораторија међу чланицама ЕА.

DRRR GmbH / Kunststoff-Institut Lüdenscheid GmbH ће спровести ПТ програм: Cosmetics (O/W – emulsion (aerobe  bacteria)).

Додатне информације о овом ПТ програму можете пронаћи овде, као и образац за пријаву.

За све потребне информације се можете обратити Данијели Антов Бозало на danijela.antov_bozalo@ats.rs

Рок за пријаву: 30. септембар 2015. године.

27. октобар 2014. године

ПТ програм у области испитивања пластике

Обавештавају се све акредитоване лабораторије за испитивање и оне, које су у поступку акредитације, да DRRR GmbH / Kunststoff-Institut Lüdenscheid GmbH организује ПТ програм у области испитивања пластике.

Назив ПТ програма: Plastics - Determination of temperature and enthalpy of melting and crystallisation with Differential scanning calorimetry (DSC) in accordance with  ISO 11357-3

За све потребне информације и документацију за пријаву можете се обратити Азри Реџеповић на azra.redzepovic@ats.rs.

Рок за пријаву: 20. фебруар 2015. године.

17. јул 2014. године

ПТ програм у области испитивања и еталонирања

Обавештавају се све акредитоване лабораторије за испитивање и еталонирање и оне, које су у поступку акредитације, да им је на располагању програм ПТ активности акредитованог провајдера Proficiency Testing Australia (PTA) за период од јула 2014. до јуна 2015. године.

PTA је акредитован од стране Акредитационог тела Новог Зеланда у складу са ISO/IEC 17043:2010.

PTA програми су доступни на APLAC Proficiency Testing Directory (APLAC PT003 – available on www.aplac.org) и на сајту http://www.pta.asn.au/pta_Schedules.html.

ПТ програм у области испитивања воде

У склопу APLAC-а (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation) биће спроведен ПТ програм APLAC T092 Trace elements in drinking water (Nitrate and Chloride).

Назив ПТ програма: APLAC T092 Trace elements in drinking water (Nitrate and Chloride).

За све потребне информације и доставу документације за пријаву можете се обратити Азри Реџеповић на azra.redzepovic@ats.rs.

Рок за пријаву: 18. јул 2014. године.

11. јун 2014. године

ПТ програм у области испитивања без разарања

Обавештавају се све акредитоване лабораторије за испитивање и оне, које су у поступку акредитације, да ATG – Advanced Technology Group, ATG Cert организује ПТ програм у области испитивања без разарања.

Више информација можете пронаћи на интернет страници: www.atg.cz.

27. мај 2014. године

ПТ програм у области еталонирања мерила температуре у организацији Факултета за електротехнику Универзитета у Љубљани

Обавештавају се све акредитоване лабораторије за еталонирање и оне, које су у поступку акредитације, о ПТ активности у области безконтактних температурних мерења коју ће Факултет за електротехнику Универзитета у Љубљани, Словенија, организовати у току септембра 2014. године. Детаљне информације можете пронаћи овде, а заинтересоване лабораторије могу да пошаљу пријаву за учешће до 30.06.2014. године координатору шеме, др Игору Пушнику, на следећу имејл адресу: igor.pusnik@fe.uni-lj.si.

10. април 2014. године

ПТ програм у области еталонирања у организацији ДМДМ-а у току 2014. године

Обавештавају се све акредитоване лабораторије за еталонирање и оне, које су у поступку акредитације, о ПТ активностима у области еталонирања које ће Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) организовати у току 2014. године.

ДМДМ је на својој интернет страници објавила информацију о покретању међулабораторијских поређења из различитих области еталонирања: дужина, храпавост, маса, притисак, оптичке величине, температура, запремина, електричне величине. Списак свих ПТ шема, статус поређења (у току или се планира почетак), као и контакт особе ДМДM-а, доступни су на адреси:

http://www.dmdm.gov.rs/PDF/PT_seme_2014_cirilica.pdf

9. април 2014. године

ПТ програм у области испитивања материјала

Обавештавају се све акредитоване лабораторије за испитивање и оне, које су у поступку акредитације, да институт CompaLab организује ПТ програме у области испитивања метeријала.

Назив ПТ програма: tensile tests on wire rod (showing a ReH), on wire (showing a Rp0,2) against ISO 6892-1, chemical analysis, hardness tests against ISO 6506-1, ISO 6507-1 and/or ISO 6580-1, Charpy tests against ISO 148-1, tests on concrete reinforcing steels against ISO 15630-1 and on welded fabrics against ISO 15630-2.

Више информација о овој шеми могуће је наћи на интернет страници: www.compalab.org.

Рок за пријаву: 31. мај 2014. године.

27. март 2014. године

ПТ програм у области хране

Пракса ЕА LC WG ILC  (Радна група Комитета за лабораторије за међулабораторијска поређења Европске организације за акредитацију) је да користи постојеће ПТ програме у циљу процене упоредивости лабораторија међу чланицама ЕА.

С тим у вези, овог пута се препоручује следећи ПТ програм „IMEP-118 Determination of total As, Cd, Pb, Hg, Sn and iAs in canned food” у организацији IRMM-а.

Више информација о овој шеми могуће је наћи на интернет страници:

https://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_heavy_metals/interlaboratory_comparisons/Pages/IMEP-118DeterminationoftotalAs,Cd,Pb,Hg,SnandiAsincannedfood.aspx

Рок за пријаву: 14. април 2014. године.

11. март 2014. године

ПТ програм у области испитивања материјала

Обавештавају се све акредитоване лабораторије за испитивање и оне, које су у поступку акредитације, да немачки институт IfEP (Institut für Eignungsprüfung GmbH) организује ПТ програм у области испитивања метeријала који је препоручен од стране ЕА LC WG ILC ILC (Радна група Комитета за лабораторије за међулабораторијска поређења Европске организације за акредитацију).

Назив ПТ програма: No. 1411 Charpy impact testing (ISO 148-1 / ISO 148-2)

Више информација о овој шеми могуће је наћи на интернет страници: www.ifep.eu.

За све потребне информације и документацију за пријаву можете се обратити Азри Реџеповић на azra.redzepovic@ats.rs.

Рок за пријаву: 30. април 2014. године.

ПТ програм у области испитивања мазива

У склопу APLAC-а (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation) биће спроведен ПТ програм APLAC T091 Analysis of Lubricants (Kinematic Viscosity at 40oC, Kinematic Viscosity at 100°C - ASTM D 445; Total Base Number (TBN) - ASTM D 2896; Apparent Viscosity by Cold Cranking Simulator (CCS) - ASTM D 5293; Evaporation Loss (Noack Method) - ASTM D 5800).

Назив ПТ програма: APLAC T091 Analysis of Lubricants

За све потребне информације и документацију за пријаву можете се обратити Азри Реџеповић на azra.redzepovic@ats.rs.

Рок за пријаву: 30. април 2014. године.

ПТ програм у области воде

Обавештавају се све акредитоване лабораторије за испитивање и оне, које су у поступку акредитације, да AQS Baden-Württemberg организује ПТ програм у области испитивања воде Proficiency test 9/14 „Одређивање поли-бромованих дифенил етара у површинској води“, који је препоручен од стране ЕА LC WG ILC ILC (Радна група Комитета за лабораторије за међулабораторијска поређења Европске организације за акредитацију).

Назив ПТ програма: Proficiency test 9/14 ”Polybrominated diphenylether in surface water” (2,4,4-Tribromodiphenylether (BDE 28); 2,2,4,4-Tetrabromodiphenylether (BDE 47); 2,2,4,4,5-Pentabromodiphenylether (BDE 99); 2,2,4,4,6-Pentabromodiphenylether (BDE 100); 2,2,4,4,5,5-Hexabromodiphenylether (BDE 153); 2,2,4,4,5,6-Hexabromodiphenylether (BDE 154))

За све потребне информације и документацију за пријаву можете се обратити Азри Реџеповић на azra.redzepovic@ats.rs.

Рок за пријаву: 30. јун 2014. године.

ПТ програм у области клиничких испитивања

Пракса ЕА LC WG ILC  (Радна група Комитета за лабораторије за међулабораторијска поређења Европске организације за акредитацију) је да користи постојеће ПТ програме у циљу процене упоредивости лабораторија међу чланицама Европске организације за акредитацију (ЕА).

С тим у вези, овог пута препоручује се следећи ПТ програм: „Therapeutic Drugs TM 130“ (Carbamazepine; CBZ-epoxide; Carbamazepine+CBZ-epoxide; Clonazepam; Digoxin; Ethosuximide; Lamotrigine; Lithium; Methotrexate; Phenobarbitone; Phenytoin; Primidone; Theophylline; Valproate; Caffeine; TD- Amikacin; TD-Gentamicin; TD-Tobramycin; TD-Vancomycin) у организацији „LGS Standard“.

За све потребне информације и документацију за пријаву можете се обратити Азри Реџеповић на azra.redzepovic@ats.rs.

Рок за пријаву: 30. јун 2014. године.

14. фебруар 2014. године

Проширен обим акредитације VSL-а као ПТ провајдера у складу са захтевима ISO/IEC 17043

Обавештавају се све акредитоване лабораторије за еталонирање, и оне које су у поступку акредитације, да је Холандски метролошки институт (VSL), значајно проширио обим акредитације као провајдер за испитивање оспособљености (ПТ провајдер) у складу са захтевима ISO/IEC 17043.

Од 25. септембра 2013. године VSL је акредитован од стране Холандског акредитационог тела (RvA) као провајдер за испитивање оспособљености у скоро свим областима еталонирања (рег. бр. R006). Обим акредитације VSL-а као провајдера ПТ шема укључује све могућности еталонирања у свим областима које су акредитоване према ISO/IEC 17025 (рег. бр. К999).

За свa додатнa питања, особа за контакт у VSL-у је Mr. Peter van Otterloo (ComPass@vsl.nl).

Детаљније информације (сертификат и проширени обим) могу се пронаћи на интернет страници: http://www.rva.nl/uri/?uri=AMGATE_10218_1_TICH_R8673395992201.

31. јануар 2014. године

ПТ програм у области испитивања угља

Обавештавају се све акредитоване лабораторије за испитивање и оне, које су у поступку акредитације, да им је на располагању ПТ програм за испитивање угља APLAC T090 - Analysis of Coal (ash content, volatile matter, total sulfur and calorific value) у организацији APLAC-a (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation).

Информације о самом програму су доступне у Прилогу.

За све додатне информације, молимо вас да се обратите Азри Реџеповић на azra.redzepovic@ats.rs.

20. септембар 2013. године

ПТ програм у области еталонирања стаклених термометара пуњених течношћу

Обавештавају се све акредитоване лабораторије за еталонирање и оне, које су у поступку акредитације, да је у току пријављивање за следећу ПТ активност:

Еталонирањe стаклених термометара пуњених течношћу у организацији Дирекције за мере и драгоцене метале, Групе за термометрију.

Потребно је да заинтересоване лабораторије своју намеру о учешћу у наведеној ПТ активности искажу најкасније до 30.09.2013. године на e-mail: office@dmdm.rs или snedic@dmdm.rs.

У зависности од броја заинтересованих лабораторија, Дирекција за мере и драгоцене метале накнадно ће одредити датум почетка наведене активности.

ПТ програм у области еталонирања мерила димензионих величина и акустике

Обавештавају се све акредитоване лабораторије за еталонирање и оне, које су у поступку акредитације, да је у току пријављивање за следеће ПТ активности:

Еталонирање граничних планпаралелних мера дужине механичким компаратором (област димензионих величина) и

Еталонирање акустичких калибратора и еталонирање мерила нивоа звука (област акустике).

Наведене ПТ активности су у организацији Дирекције за мере и драгоцене метале, Групе за димензионе величине и акустику.

Потребно је да заинтересоване лабораторије из земље и региона своју намеру о учешћу у наведеним ПТ активностима искажу најкасније до 31.10.2013. године на e-mail: office@dmdm.rs или zelenika@dmdm.rs (за област димензионих величина) и maja@dmdm.rs (за област акустике).

У зависности од броја заинтересованих лабораторија, Дирекција за мере и драгоцене метале накнадно ће одредити датум почетка наведених активности.

5. септембар 2013. године

ПТ програм у области испитивања отпадног гаса

Обавештавају се све акредитоване лабораторије за испитивање и оне, које су у поступку акредитације, да им је на располагању ПТ програм за испитивање отпадног гаса – емисија (PROFICIENCY TESTING PROGRAMM FOR AIR EMISSION) у организацији Talum Inštitut d.o.o (Kidričevo, Slovenija).

Информације о самом програму су доступне у Прилогу.

31. мај 2013. године

ПТ програм у области испитивања и еталонирања

Обавештавају се све акредитоване лабораторије за испитивање и оне, које су у поступку акредитације, да им је на располагању програм ПТ активности акредитованог провајдера Proficiency Testing Australia (PTA) за период од јула 2013. до јуна 2014. године.

PTA је акредитован од стране Акредитационог тела Новог Зеланда у складу са ISO/IEC 17043:2010.

PTA програми су доступни на APLAC Proficiency Testing Directory (APLAC PT003 – available on www.aplac.org), у EPTIS бази – www.eptis.bam.de као и на сајту http://www.pta.asn.au/pta_Schedules.html.

20. мај 2013. године

ПТ програм у области испитивања воде

Пракса ЕА LC WG ILC  (Радна група Комитета за лабораторије за међулабораторијска поређења Европске организације за акредитацију) је да користи постојеће ПТ програме у циљу процене упоредивости лабораторија међу чланицама ЕА.

С тим у вези, овог пута препоручује се следећи ПТ програм у организацији „Quality Consulta“ (Италија, Рим) у сарадњи с другим провајдерима за испитивања способности, за одређивање приоритетних аналитa (пестициде, PAHs, PCB) у речним седиментима. Назив програма је Joint Programme PT-WFD, "Selected Priority Substances in River Sediment", који је потпора примени Европске директиве Water Framework Directive (WFD).

Више информација о овој шеми могуће је наћи на интернет страници:http://www.aqc.it/

20. мај 2013. године

ПТ програм у области испитивања хране

Пракса ЕА LC WG ILC  (Радна група Комитета за лабораторије за међулабораторијска поређења Европске организације за акредитацију) је да користи постојеће ПТ програме у циљу процене упоредивости лабораторија међу чланицама ЕА.

С тим у вези, овог пута препоручује се следећи ПТ програм „IMEP 38 Heavy metals in compound feed” у организацији IRMM.

Више информација о овој шеми могуће је наћи на интернет страници: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/interlaboratory_comparisons/Pages/index.aspx

28. март 2013. године

ПТ програм у области испитивања воде и амбалаже

Обавештавају се све акредитоване лабораторије за испитивање и оне, које су у поступку акредитације, да је у току пријављивање за следеће ПТ шеме:

Water quality - determination of the TON and the TFN of drinking water according to EN 1622:2006 и Global migration in plastic foil у организацији Drrr Deutsches Referenbüro für Lebensmittel-Ringversuhe und Referenzmaterialien. Ова шема је преопоручена од стране Европске организације за акредитацију (ЕА).

Рок за регистрацију за прву шему је 3. мај 2013. године, а за другу 27. септембар 2013. године.

Детаљније информације о шемама, као и обрасце за пријаву, можете пронаћи у следећим документима:

short_describtion_PT_water_quality

short_describtion_PT_global migration

registration_form_PT_2013

DRRR_company_portrait

25. март 2013. године

ПТ програм у области клиничких испитивања

Пракса ЕА LC WG ILC  (Радна група Комитета за лабораторије за међулабораторијска поређења Европске организације за акредитацију) је да користи постојеће ПТ програме у циљу процене упоредивости лабораторија међу чланицама ЕА.

С тим у вези, овог пута препоручује се следећи ПТ програм: „Therapeutic Drug Monitoring(Carbamazepine (CBZ), CBZ-epoxide, Clonazepam, Lamotrigine, Phenytoin) у организацији „LGS Standard“

Више информација о овом програму можете наћи на:  http://www.lgcpt.com/productviewnarrow.aspx?SchemeID=162

25. март 2013. године

ПТ програм у области испитивања материјала

Обавештавају се све акредитоване лабораторије за испитивање и оне, које су у поступку акредитације, да немачки институт IfEP Institut für Eignungsprüfung GmbH организује ПТ шеме у области механичких и металографских испитивања метeријала.

Више информација о овој шеми могуће је наћи на интернет страници: www.ifep.eu.

Назив ПТ шеме: Nr. 1305 Charpy Impact Test “small pendulum” – EN ISO 148-1:2010

Рок за пријаву: април 2013. године.

15. октобар 2012. године

ПТ програм у области еталонирања

Обавештавају се све акредитоване лабораторије за еталонирање и оне, које то намеравају да постану, да могу пронаћи додатне информације о доступним ПТ активностима на http://www.intercomparison.org/statcontent/home.aspx (Centre for intercomparisons).

24. август 2012. године

ПТ програм у области испитивања отпадног гаса

Обавештавају се све акредитоване лабораторије за испитивање и оне, које су у поступку акредитације, да им је на располагању ПТ програм за испитивање отпадног гаса – емисија у организацији акредитованог провајдера LGC Standards.

Информације о самој шеми су доступне на следећој адреси: http://www.lgcpt.com/productviewnarrow.aspx?SchemeID=137

20. јул 2012. године

ПТ програм у области испитивања воде

Пракса ЕА LC WG ILC  (Радна група Комитета за лабораторије за међулабораторијска поређења Европске организације за акредитацију) је да користи постојеће ПТ програме у циљу процене упоредивости лабораторија међу чланицама ЕА.

С тим у вези, овог пута препоручује се следећи ПТ програм:

Priority pesticides in surface water (AQS Baden-Württemberg) PT 6/12 WFD

Све неопходне информације у вези ове шеме, као и образац за пријаву се може пронаћи на следећој адреси:

http://www.iswa.uni-stuttgart.de/ch/aqs/pdf/ank_612_en.pdf

Крајњи рок за пријаву је 17.08.2012. године.

Линк за on-line регистрацију је

http://www.iswa.uni-stuttgart.de/ch/aqs/rv/anm_612.en.html

21. јун 2012. године

ПТ програм у области испитивања козметике

Обавештавају се све акредитоване лабораторије за испитивање и оне, које су у поступку акредитације, да је у току пријављивање за IMEP-35 шему: Одређивање укупног олова у кармину у организацији IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements). Учесници могу користити методе по избору.

Рок за регистрацију је 30.06.2012. године.

Детаљније информације можете наћи на сајту:
http://irmm.jrc.ec.europa.eu/interlaboratory_comparisons/Pages/IMEP-35Totalleadinlipstick.aspx

5. март 2012. године

ПТ програм у области еталонирања

Обавештавају се све акредитоване лабораторије за еталонирање и оне, које то намеравају да постану, да се у складу са својим Програмом и Планом ПТ активности могу укључити у шему поређења акредитованог ПТ провајдера из Словеније. Детаљне информације можете наћи у Прилогу.

13. фебруар 2012. године

ПТ програм у области испитивања материјала и хране

Пракса ЕА LC WG ILC  (Радна група Комитета за лабораторије за међулабораторијска поређења Европске организације за акредитацију) користи постојеће ПТ програме у циљу процене упоредивости лабораторија међу чланицама ЕА. Уколико се проценом података из ПТ програма покаже упоредивост резултата лабораторија акредитованих од стране различитих ЕА MLA чланица, онда то може да обезбеди поверење да MLA ефикасно делује.

Узимајући све напред наведено, EA LC (Лабораторијски комитет Европске организације за акредитацију) препоручује следеће ПТ програме:

1. IfEP Institut für Eignungsprüfung GmbH

- Vickers Hardness according to EN ISO 6507, part 1, HV 1, HV 10/HV 30 and

- Tensile Testing of flat steel specimen according to EN ISO 6892-1

Сви учесници морају користити наведене стандарде за одређивање поменутих параметара.

Лабораторије могу користи образац за пријаву који се налази у Прилогу. Више информација о овој шеми могуће је наћи на интернет страници: www.ifep.eu.

Крајњи рок за пријаву је 30.03.2012. године.

2. FAPAS® 19135 Pesticide residues in Tomato Purée

(Учесници су у обавези да одреде изабране пестициде квантитативно.)

Више информација о овој шеми могуће је наћи на интернет страници: www.fapas.com.

Лабораторије се могу регистровати за учешће путем следећег линка: http://fapas.com/prog.cfm?currsch=fapas&ny=1.

Крајњи рок за пријаву је 14.05.2012. године.

Датум отпреме узорка је 28.05.2012. године.

Број учесница по земљи је 1-2.

3. LGC Quality in Microbiological Scheme (QMS)

Sample 16 D in round no. 194

ПТ програм се односи на одређивање следећих параметара у обраном млеку у праху:

  • Укупан број аеробних мезофилних бактерија;
  • Одређивање броја колиформних бактерија;
  • Одређивање броја Enterobacteriaceae;
  • Одређивање броја E. coli.

Више информација о овој шеми, као и сву неопходну документацију, могуће је наћи на интернет страници: www.lgcpt.com.

Лабораторије се могу регистровати за учешће путем следећег линка: http://www.lgcpt.com/productviewnarrow.aspx?SchemeID=68.

Крајњи рок за пријаву је 14.05.2012. године.

Датум отпреме узорка је 11.06.2012. године.

12. jул 2011. годинe

ПТ програм у области испитивања воде

Обавештавају се корисници да, у складу са сопственим могућнистима и плановима, а у вези реализације ПТ активности, могу да се укључе у активности Националног института за истраживања животне средине Данске у оквиру програма NEXT IV. Прочитајте и Прилог

11. мај 2011. године

ПТ програм у области испитивања

Обавештавају се корисници да, у складу са сопственим могућнистима и плановима, а у вези реализације ПТ активности, могу да се укључе у следеће активности провајдера Proficiency Testing Australia (PTA): План ПТ шема за период од јула 2011. године до јуна 2012. године - Proficiency Testing Australia (PTA)

15. април 2011. године

ПТ програм у области испитивања

Обавештавају се корисници да, у складу са сопственим могућнистима и плановима, а у вези реализације ПТ активности, могу да се укључе у следеће активности провајдера ILT-Interlaboratory Test: http://www.ptinterlaboratory.com/programs.html.