Оцењивачи и технички експерти


 

За послове оцењивања за потребе акредитације Акредитационо тело Србије (АТС) ангажује оцењиваче и/или техничке експерте који имају одговарајућу компетентност за послове оцењивања усаглашености у областима које оцењују.

Ангажовани оцењивачи и технички експерти могу бити из редова стално запослених у АТС-у или се могу уговором ангажовати као екстерни оцењивачи и технички експерти.

Кандидати за оцењиваче и техничке експерте се могу пријавити писаним путем подношења попуњене Пријаве за оцењиваче и техничке експерте у електронској форми на адресу: atsocenjivaci@ats.rs

АТС има на свом интернет порталу увек отворен јавни позив за оцењиваче и техничке експерте у којем, осим општих услова и општег позива, могу у одређеном периоду бити назначене потребе за већим ангажовањем оцењивача и техничких експерата у појединим областима.